Data Peserta Batch 3

PESERTA GCC BATCH 3 TAHUN 2022

BIDANG LOMBA APRESIASI PENULIS BUKU (APB)

PESERTA GCC BATCH 3 TAHUN 2022
BIDANG LOMBA APRESIASI PENULIS BUKU (APB)

BIDANG LOMBA INOVASI PENGAWAS SEKOLAH

PESERTA GCC BATCH 3 TAHUN 2022 BIDANG LOMBA INOVASI PENGAWAS SEKOLAH

BIDANG LOMBA INOVASI KEPALA SEKOLAH

PESERTA GCC BATCH 3 TAHUN 2022
BIDANG LOMBA INOVASI KEPALA SEKOLAH

BIDANG LOMBA DAUR ULANG

PESERTA GCC BATCH 3 TAHUN 2022
BIDANG LOMBA DAUR ULANG

BIDANG LOMBA DESAIN GRAFIS

PESERTA GCC BATCH 3 TAHUN 2022
BIDANG LOMBA DESAIN GRAFIS

BIDANG LOMBA FASHION

PESERTA GCC BATCH 3 TAHUN 2022
BIDANG LOMBA FASHION

BIDANG LOMBA FILM PENDEK

PESERTA GCC BATCH 3 TAHUN 2022
BIDANG LOMBA FILM PENDEK

BIDANG LOMBA INOVASI PEMBELAJARAN BERBASIS IT

PESERTA GCC BATCH 3 TAHUN 2022
BIDANG LOMBA INOVASI PEMBELAJARAN BERBASIS IT

BIDANG LOMBA KEWIRAUSAHAAN

PESERTA GCC BATCH 3 TAHUN 2022
BIDANG LOMBA KEWIRAUSAHAAN

BIDANG LOMBA VIDEO TOURISM OBJECT AND MODERN LOCAL CULTURE

PESERTA GCC BATCH 3 TAHUN 2022
BIDANG LOMBA VIDEO TOURISM OBJECT AND MODERN LOCAL CULTURE